Skip to main content

Lukijerna značenje

šta znači Lukijerna

Na latinici: Definicija i značenje reči Lukijerna (latinski lucerna) svetiljka.

Reč Lukijerna sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. луцерна) светиљка.


Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu protiv Mitrid...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan predmet, ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, tj. što nij...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l