Skip to main content

Lukrativan značenje

Šta znači Lukrativan


Lukrativan

latinica:

Definicija i značenje reči Lukrativan (latinski lucrativus, lucrum dobit, korist) koji donosi zaradu, unosan, koristan, probitačan.

Reč Lukrativan napisana unazad: navitarkul

Lukrativan se sastoji od 10 slova.

sta je Lukrativan

Slično:
Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu pro...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, t...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l