Skip to main content

Lukrativan značenje

šta znači Lukrativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Lukrativan (latinski lucrativus, lucrum dobit, korist) koji donosi zaradu, unosan, koristan, probitačan.

Reč Lukrativan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. луцративус, луцрум добит, корист) који доноси зараду, уносан, користан, пробитачан.


Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu protiv Mitrid...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan predmet, ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, tj. što nij...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l