Skip to main content

Luksacija značenje

šta znači Luksacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Luksacija (od latinske reči: luxatio)medicina: uganuće, išča-šenje (kosti).

Reč Luksacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. луxатио) мед. угануће, ишча-шење (кости).


Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu protiv Mitrid...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan predmet, ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, tj. što nij...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l