Skip to main content

Mucescirati značenje

šta znači Mucescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Mucescirati (latinski mucescere) pretvarati se u sluz, postajati sluzav.

Reč Mucescirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. муцесцере) претварати се у слуз, постајати слузав.


Mucini sluzaste belančevinaste materije iz grupe glikoproteina koje izlučuj...
Mucilago med. v. mukus; mucilago gumi arabici guma rastvorena u četiri dela v...
Mucilaginoza med. sluzava sredstva, lekovi biljnog ili životinjskog porekla koji...
Mucije Scevola rimski plemić koji je, kad su Etrušćani 507. pre n. e. bili opseli ...
Mucescirati pretvarati se u sluz, postajati sluzav....
Sve reči na slovo m