Skip to main content

Mucilaginoza značenje

šta znači Mucilaginoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Mucilaginoza (latinski mucilaginosus)medicina: sluzava sredstva, lekovi biljnog ili životinjskog porekla koji sadrže dosta sluzi.

Reč Mucilaginoza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. муцилагиносус) мед. слузава средства, лекови биљног или животињског порекла који садрже доста слузи.


Mucini sluzaste belančevinaste materije iz grupe glikoproteina koje izlučuj...
Mucilago med. v. mukus; mucilago gumi arabici guma rastvorena u četiri dela v...
Mucilaginoza med. sluzava sredstva, lekovi biljnog ili životinjskog porekla koji...
Mucije Scevola rimski plemić koji je, kad su Etrušćani 507. pre n. e. bili opseli ...
Mucescirati pretvarati se u sluz, postajati sluzav....
Sve reči na slovo m