Skip to main content

Namera značenje

šta znači Namera

Na latinici: Definicija i značenje reči Namera Namera je imenica koja označava nastojanje, težnju da se nešto uradi. Sinonimi za nameru su: želja, ambicija, plan, naum itd.

Reč Namera sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Намера је именица која означава настојање, тежњу да се нешто уради. Синоними за намеру су: жеља, амбиција, план, наум итд.


Namera Namera je imenica koja označava nastojanje, težnju da se nešto uradi. ...
Namenjen Namenjen je pridev koji se koristi kada se opisuje neki predmet koji v...
Nameravam Izraz nameravam se koristi kada nismo nešto uradili, a želimo....
Nametnuti Glagol nametnuti znači prisiliti nekog da stupi u neželjen odnos. Može...
Nameštaj Nameštaj je nastao kao upotrebna forma koja nije imala nikakve umetnič...
Namćor nezahvalnik, onaj koji ne vidi, koji zaboravlja dobro koje mu je u...
Sve reči na slovo n