Skip to main content

Nameravam značenje

šta znači Nameravam

Na latinici: Definicija i značenje reči Nameravam Izraz nameravam se koristi kada nismo nešto uradili, a želimo.

Reč Nameravam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Израз намеравам се користи када нисмо нешто урадили, а желимо.


Namera Namera je imenica koja označava nastojanje, težnju da se nešto uradi. ...
Namenjen Namenjen je pridev koji se koristi kada se opisuje neki predmet koji v...
Nameravam Izraz nameravam se koristi kada nismo nešto uradili, a želimo....
Nametnuti Glagol nametnuti znači prisiliti nekog da stupi u neželjen odnos. Može...
Nameštaj Nameštaj je nastao kao upotrebna forma koja nije imala nikakve umetnič...
Namćor nezahvalnik, onaj koji ne vidi, koji zaboravlja dobro koje mu je u...
Sve reči na slovo n