Skip to main content

Nemo značenje

šta znači Nemo

Na latinici: Definicija i značenje reči Nemo (latinski peto, gen. neminis) niko; nemo judeks, nemo testis idoneus in proprija kauza (latinski nerno judex, peto testis idoneus in propria causa)pravo: niko ne može u sopstvenoj stvari,to jest gde je lično zainteresovan, biti ni pravi sudija ni svedok.

Reč Nemo sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. пето, ген. неминис) нико; немо јудекс, немо тестис идонеус ин проприја кауза (лат. нерно јудеx, пето тестис идонеус ин проприа цауса) прав. нико не може у сопственој ствари, тј. где је лично заинтересован, бити ни прави судија ни сведок.


Nemoroze pl. bot. šumske biljke, biljke koje rastu po šumama....
Nemorozan šumovit, bogat šumom; sa gustim drvećem....
Nemoralije pl. šumske, dubravske svečanosti kod starih Grka i Rimljana. ...
Nemolit min. v. dendrit. ...
Nemo niko; nemo judeks, nemo testis idoneus in proprija kauza prav. nik...
Nemet plemić, vlastelin...
Sve reči na slovo n