Skip to main content

Nemolit značenje

šta znači Nemolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Nemolit (od grčke reči: nemos pašnjak, gaj, lug, lithos kamen)Minerali: v. dendrit.

Reč Nemolit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. немос пашњак, гај, луг, литхос камен) мин. в. дендрит.


Nemoroze pl. bot. šumske biljke, biljke koje rastu po šumama....
Nemorozan šumovit, bogat šumom; sa gustim drvećem....
Nemoralije pl. šumske, dubravske svečanosti kod starih Grka i Rimljana. ...
Nemolit min. v. dendrit. ...
Nemo niko; nemo judeks, nemo testis idoneus in proprija kauza prav. nik...
Nemet plemić, vlastelin...
Sve reči na slovo n