Skip to main content

Neodim značenje

šta znači Neodim

Na latinici: Definicija i značenje reči Neodim (od grčke reči: neos nov, didymos dvojni, dvostruk)hemija: elemenat iz grupe retkih zemalja; atomska masa 144,27;hemija: znak Nd; mineral žućkastobele boje.

Reč Neodim sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. неос нов, дидyмос двојни, двострук) хем. елеменат из групе ретких земаља; атомска маса 144,27; хем. знак Нд; минерал жућкастобеле боје.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n