Skip to main content

Neofilolog značenje

šta znači Neofilolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Neofilolog (od grčke reči: neos, philos, logos) poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slovenskih, roman-skih i germanskih

Reč Neofilolog sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, пхилос, логос) познавалац и истраживач новијих језика и књижевности, нарочито словенских, роман-ских и германских


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n