Skip to main content

Neofašizam značenje

šta znači Neofašizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Neofašizam (od grčke reči: neos nov, latinski fascus svežanj, snop) pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemačkoj, koji teži oživljavanju bivše fašističke vladavine.

Reč Neofašizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. неос нов, лат. фасцус свежањ, сноп) покрет реакционарних буржоаских кругова, поглавито у Италији и Немачкој, који тежи оживљавању бивше фашистичке владавине.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n