Skip to main content

Neolognzam značenje

šta znači Neolognzam

Na latinici: Definicija i značenje reči Neolognzam (od grčke reči: neos, logos reč, govor) novina u nekom starom učenju ili religiji, novotvorina; strast za uvođenjem novotvorina;gramatika: nova reč napravljena po ugledu na strane jezike, kovanica, stara reč s novim značenjem, npr. brzojav, vodovod,dvoboj, kišobran, kolodvor, olovka, palidrvce, znatiželjan itd.

Reč Neolognzam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, логос реч, говор) новина у неком старом учењу или религији, новотворина; страст за увођењем новотворина; грам. нова реч направљена по угледу на стране језике, кованица, стара реч с новим значењем, нпр. брзојав, водовод,двобој, кишобран, колодвор, оловка, палидрвце, знатижељан итд.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n