Skip to main content

Neomicin značenje

šta znači Neomicin

Na latinici: Definicija i značenje reči Neomicin (od grčke reči: neon novo, mykes gljiva) hen. antibiotik izolovan 1949. iz gljivice Streptomyces fradiae; deluje protiv bacila tuberkuloze i crvenih bakterija.

Reč Neomicin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. неон ново, мyкес гљива) хен. антибиотик изолован 1949. из гљивице Стрептомyцес фрадиае; делује против бацила туберкулозе и црвених бактерија.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n