Skip to main content

Neomutacija značenje

šta znači Neomutacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Neomutacija (od grčke reči: neos, latinski mutatio promena) biol. nasledna promena kod živih bića usled pojave nekog novog naslednog či-nioca.

Reč Neomutacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. неос, лат. мутатио промена) биол. наследна промена код живих бића услед појаве неког новог наследног чи-ниоца.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n