Skip to main content

Neoplazma značenje

šta znači Neoplazma

Na latinici: Definicija i značenje reči Neoplazma (od grčke reči: nćos, plasma tvorevina)medicina: normalno ili bolesno nagomilavanje novih tkiva u telu, novo tkivo, novoraslica, izraslica, izraštaj.

Reč Neoplazma sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. нћос, пласма творевина) мед. нормално или болесно нагомилавање нових ткива у телу, ново ткиво, новораслица, израслица, израштај.


Neohumanizam prosvetiteljski pokret 18. veka u Nemačkoj kojem je ideal bio ostvar...
Neohegelijanizam fil. pravac u modernoj filozofiji koji, oslanjajući se na nemačkog f...
Neofobija strah od uvođenja novotarija....
Neofilolog poznavalac i istraživač novijih jezika i književnosti, naročito slo...
Neofašizam pokret reakcionarnih buržoaskih krugova, poglavito u Italiji i Nemač...
Neoteričan novovrstan, koji je po novom uskusu, koji teži za novim....
Sve reči na slovo n