Skip to main content

Neum značenje

šta znači Neum

Na latinici: Definicija i značenje reči Neum Primorski grad u Bosni i Hercegovini, luka na Jadranu.

Reč Neum sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: Приморски град у Босни и Херцеговини, лука на Јадрану.


Neutrofilni granulociti NEU su najzastupljeniji fagocitni leukociti. Neutrofilni granulociti su z...
Neum Primorski grad u Bosni i Hercegovini, luka na Jadranu....
Neutrum nijedno od obadvoga; gram. srednji rod kod imenica, zamenica, pride...
Neutrofili pl. med. bela krvna zrnca koja primaju neutralne boje....
Neutron fiz. materijalna pračestica koja se javlja u zracima i koja je bez...
Neutrino fiz. neutralna materijalna čestica manje mase od mase neutrona. ...
Sve reči na slovo n