Skip to main content

Neutrum značenje

šta znači Neutrum

Na latinici: Definicija i značenje reči Neutrum (latinski neutrum) nijedno od obadvoga; gram. srednji rod kod imenica, zamenica, prideva i brojeva; reč srednjega roda (pl. neutra); verbum neutrum (latinski verbum neutrum) neprelazni glagol.

Reč Neutrum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. неутрум) ниједно од обадвога; грам. средњи род код именица, заменица, придева и бројева; реч средњега рода (пл. неутра); вербум неутрум (лат. вербум неутрум) непрелазни глагол.


Neutrofilni granulociti NEU su najzastupljeniji fagocitni leukociti. Neutrofilni granulociti su z...
Neum Primorski grad u Bosni i Hercegovini, luka na Jadranu....
Neutrum nijedno od obadvoga; gram. srednji rod kod imenica, zamenica, pride...
Neutrofili pl. med. bela krvna zrnca koja primaju neutralne boje....
Neutron fiz. materijalna pračestica koja se javlja u zracima i koja je bez...
Neutrino fiz. neutralna materijalna čestica manje mase od mase neutrona. ...
Sve reči na slovo n