Skip to main content

Njukeri značenje

šta znači Njukeri

Na latinici: Definicija i značenje reči Njukeri (eng. newkerry) vrsta surinamskog pamuka slabijeg kvaliteta.

Reč Njukeri sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. неwкеррy) врста суринамског памука слабијег квалитета.


Njufaundlender rasa velikih i snažnih pasa crnosjajne dlake sa belim pegama na gru...
Njutn jedinica za silu u Međunarod-nom sistemu jedinica; definisana je ka...
Njukeri vrsta surinamskog pamuka slabijeg kvaliteta....
Njuget veliki kriminalni zatvor u Londonu, zgrada u kojoj se izvršuju smrt...
Nju nov, skorašnji ....
Sve reči na slovo n