Skip to main content

Njutn značenje

šta znači Njutn

Na latinici: Definicija i značenje reči Njutn (skr. N) jedinica za silu u Međunarod-nom sistemu jedinica; definisana je kao sila koja masi od l kg poveća brzinu za 1 m/s; naziv po engleskom naučniku Isaku Ljutnu (1642—1727); v. din

Reč Njutn sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (скр. Н) јединица за силу у Међународ-ном систему јединица; дефинисана је као сила која маси од л кг повећа брзину за 1 м/с; назив по енглеском научнику Исаку Лјутну (1642—1727); в. дин


Njufaundlender rasa velikih i snažnih pasa crnosjajne dlake sa belim pegama na gru...
Njutn jedinica za silu u Međunarod-nom sistemu jedinica; definisana je ka...
Njukeri vrsta surinamskog pamuka slabijeg kvaliteta....
Njuget veliki kriminalni zatvor u Londonu, zgrada u kojoj se izvršuju smrt...
Nju nov, skorašnji ....
Sve reči na slovo n