Skip to main content

Njutn značenje

Šta znači Njutn


Njutn

latinica:

Definicija i značenje reči Njutn (skr. N) jedinica za silu u Međunarodnom sistemu jedinica; definisana je kao sila koja masi od l kg poveća brzinu za 1 m/s; naziv po engleskom naučniku Isaku Ljutnu (1642—1727); v. din

Reč Njutn napisana unazad: ntujn

Njutn se sastoji od 5 slova.

sta je Njutn

Slično:
Njufaundlender rasa velikih i snažnih pasa crnosjajne dlake sa belim peg...
Njutn jedinica za silu u Međunarod-nom sistemu jedinica; defini...
Njukeri vrsta surinamskog pamuka slabijeg kvaliteta....
Njuget veliki kriminalni zatvor u Londonu, zgrada u kojoj se izv...
Nju nov, skorašnji ....
Sve reči na slovo N