Skip to main content

Nupcijalitet značenje

šta znači Nupcijalitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Nupcijalitet (latinski nuptiae svadba)sociologija: odnos sklopljenih brakova neke zemlje prema ukupnom broju njenih stanovnika, ili prema broju lica sposobnih za brak.

Reč Nupcijalitet sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. нуптиае свадба) соц. однос склопљених бракова неке земље према укупном броју њених становника, или према броју лица способних за брак.


Nupcijalni svadbeni, venčani, bračni; lakta nupcijalia pl. bračni u govori....
Nupcijalitet soc. odnos sklopljenih brakova neke zemlje prema ukupnom broju njen...
Sve reči na slovo n