Skip to main content

Nupcijalni značenje

šta znači Nupcijalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Nupcijalni (latinski nuptialis) svadbeni, venčani, bračni; lakta nupcijalia (latinski pacta nuptialia) pl. bračni u govori.

Reč Nupcijalni sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. нуптиалис) свадбени, венчани, брачни; лакта нупцијалиа (лат. пацта нуптиалиа) пл. брачни у говори.


Nupcijalni svadbeni, venčani, bračni; lakta nupcijalia pl. bračni u govori....
Nupcijalitet soc. odnos sklopljenih brakova neke zemlje prema ukupnom broju njen...
Sve reči na slovo n