Skip to main content

Oftalmički značenje

Šta znači Oftalmički

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmički (od grčke reči: ophthalmikos) očni; koji se tiče lečenja očiju; oftalmička svoj-stva v. oftalmika.

Reč Oftalmički napisana unazad: ikčimlatfo

Oftalmički se sastoji od 10 slova.

Šta je Oftalmički

На Ћирилици: (грч. опхтхалмикос) очни; који се тиче лечења очију; офталмичка свој-ства в. офталмика.

Slično: 
Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o