Skip to main content

Oftalmotomija značenje

šta znači Oftalmotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmotomija (od grčke reči: ophthalmos tome ce-čenje, rezanje)medicina: rasecanje očiju, operi-sanje očiju.

Reč Oftalmotomija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос томе це-чење, резање) мед. расецање очију, опери-сање очију.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o