Skip to main content

Oftalmotrop značenje

šta znači Oftalmotrop

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmotrop (od grčke reči: ophthalmos, tropos obrt; način, sklop)medicina: model koji nam predočava kretanja očnih mišića.

Reč Oftalmotrop sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, тропос обрт; начин, склоп) мед. модел који нам предочава кретања очних мишића.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o