Skip to main content

Oftalmijatrija značenje

šta znači Oftalmijatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmijatrija (od grčke reči: ophthalmos, iatreia lečenje) med. nauka o lečenju očiju, očno lekarstvo.

Reč Oftalmijatrija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, иатреиа лечење) мед. наука о лечењу очију, очно лекарство.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o