Skip to main content

Oftalmobiotika značenje

šta znači Oftalmobiotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmobiotika (od grčke reči: ophthalmos, biotikos životni, koji služi životu, bios život) nauka o negovanju očiju.

Reč Oftalmobiotika sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, биотикос животни, који служи животу, биос живот) наука о неговању очију.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o