Skip to main content

Oftalmolog značenje

Šta znači Oftalmolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmolog (od grčke reči: ophthalmos, logos pojmovna odredba; poučak; nauka) očni lekar, oku-list.

Reč Oftalmolog napisana unazad: golomlatfo

Oftalmolog se sastoji od 10 slova.

Šta je Oftalmolog

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, логос појмовна одредба; поучак; наука) очни лекар, оку-лист.

Slično: 
Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o