Skip to main content

Oftalmologija značenje

šta znači Oftalmologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmologija (od grčke reči: ophthalmos, logi-a nauka) nauka o očima, očno lekarstvo, okuli-stika.

Reč Oftalmologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, логи-а наука) наука о очима, очно лекарство, окули-стика.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o