Skip to main content

Oftalmometrija značenje

šta znači Oftalmometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmometrija (od grčke reči: ophthalmos, metria merenje) nauka o uređenju i upotrebi oftalmometra; merenje oblika oka i poluprečnika krivine rožnjače.

Reč Oftalmometrija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, метриа мерење) наука о уређењу и употреби офталмометра; мерење облика ока и полупречника кривине рожњаче.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o