Skip to main content

Oftalmoplegija značenje

šta znači Oftalmoplegija

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmoplegija (od grčke reči: ophthalmos plege udarac) med. uzetost očnog mišića.

Reč Oftalmoplegija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос плеге ударац) мед. узетост очног мишића.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o