Skip to main content

Oftalmorea značenje

šta znači Oftalmorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmorea (od grčke reči: ophthalmos, geb tečem, curim)medicina: suzenje očiju, suzavost.

Reč Oftalmorea sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос, геб течем, цурим) мед. сузење очију, сузавост.


Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o