Skip to main content

Ohrana značenje

šta znači Ohrana

Na latinici: Definicija i značenje reči Ohrana (rus. ohrana odbrana, čuvanje, straža) tajna policija u carskoj Rusiji, naročito protiv naprednih društvenih snaga

Reč Ohrana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. охрана одбрана, чување, стража) тајна полиција у царској Русији, нарочито против напредних друштвених снага


Ohropira med. žuta groznica....
Ohrijazis med. žućkasto bledilo lica. ...
Ohrana tajna policija u carskoj Rusiji, naročito protiv naprednih društven...
Sve reči na slovo o