Skip to main content

Ohropira značenje

Šta znači Ohropira

Na latinici: Definicija i značenje reči Ohropira (od grčke reči: ochros bled, bledožut, rug vatra) med. žuta groznica.

Reč Ohropira napisana unazad: ariporho

Ohropira se sastoji od 8 slova.

Šta je Ohropira

На Ћирилици: (грч. оцхрос блед, бледожут, руг ватра) мед. жута грозница.

Slično: 
Ohropira med. žuta groznica....
Ohrijazis med. žućkasto bledilo lica. ...
Ohrana tajna policija u carskoj Rusiji, naročito protiv naprednih društven...
Sve reči na slovo o