Skip to main content

Placebo značenje

šta znači Placebo

Na latinici: Definicija i značenje reči Placebo (latinski placere učiniti po volji) pseudolek, obično neka bezazlena pilule koja se daje neobaveštenom pacijentu umesto pravog leka, da bi se postigao autosuge-stivno delovanje.

Reč Placebo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. плацере учинити по вољи) псеудолек, обично нека безазлена пилуле која се даје необавештеном пацијенту уместо правог лека, да би се постигао аутосуге-стивно деловање.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p