Skip to main content

Placiditet značenje

šta znači Placiditet

Na latinici: Definicija i značenje reči Placiditet (latinski placiditas) mirnoća, tihost, blagost.

Reč Placiditet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. плацидитас) мирноћа, тихост, благост.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p