Skip to main content

Placet značenje

šta znači Placet

Na latinici: Definicija i značenje reči Placet (latinski placere, place t) dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravanje, usvajanje, potvrda.

Reč Placet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. плацере, плаце т) допада се, прима се, усваја се, одобрава се; као именица: одобравање, усвајање, потврда.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p