Skip to main content

Plafon značenje

šta znači Plafon

Na latinici: Definicija i značenje reči Plafon (fr. plafond) l. tavanica; slike na tavanici, ukrasi na tavanici; 2. najviši ili najveći iznos (npr. plate); 3.avijacija: najveća visina do koje može doći avion, „vrhunac".

Reč Plafon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. плафонд) л. таваница; слике на таваници, украси на таваници; 2. највиши или највећи износ (нпр. плате); 3. авиј. највећа висина до које може доћи авион, „врхунац".


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p