Skip to main content

Plaga značenje

šta znači Plaga

Na latinici: Definicija i značenje reči Plaga (latinski plaga, od grčke reči: plege) udar, rana; ned. otok usled udarca, pada itd.

Reč Plaga sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. плага, грч. плеге) удар, рана; нед. оток услед ударца, пада итд.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p