Skip to main content

Plagiedar značenje

šta znači Plagiedar

Na latinici: Definicija i značenje reči Plagiedar (od grčke reči: plagios poprečan, kos, hedra osnova, baza)geometrija: telo ograničeno kosim površinama.

Reč Plagiedar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плагиос попречан, кос, хедра основа, база) геом. тело ограничено косим површинама.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p