Skip to main content

Plagioklasi značenje

šta znači Plagioklasi

Na latinici: Definicija i značenje reči Plagioklasi (od grčke reči: plagios poprečan, kos, klao lomim) pl.Minerali: glinenci ili feldspati kod kojih pravdi stoje među sobom koso;suprotno: ortoklasi.

Reč Plagioklasi sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плагиос попречан, кос, клао ломим) пл. мин. глиненци или фелдспати код којих правди стоје међу собом косо; супр. ортокласи.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p