Skip to main content

Plagiostoma značenje

šta znači Plagiostoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Plagiostoma (od grčke reči: plagios, stoma usta)zoologija: „krivoustica", vrsta okamenjenih školjki; plagiostome pl. ribe šiljoglavke sa kosturom skroz hrskavičavim, bez škrž-nih poklopaca, sa spoljašnjim škržnim otvorima koji su kao prorezi, usta ozdo i popreko položena, npr. ajkule, kamenice i dr.

Reč Plagiostoma sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плагиос, стома уста) зоол. „кривоустица", врста окамењених шкољки; плагиостоме пл. рибе шиљоглавке са костуром скроз хрскавичавим, без шкрж-них поклопаца, са спољашњим шкржним отворима који су као прорези, уста оздо и попреко положена, нпр. ајкуле, каменице и др.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p