Skip to main content

Plakar značenje

šta znači Plakar

Na latinici: Definicija i značenje reči Plakar (fr. placard) drveni ukras više vrata; ormar u zidu, dolap;tipografija: slog u koloni; takođe plakat.

Reč Plakar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. плацард) дрвени украс више врата; ормар у зиду, долап; тип. слог у колони; такође плакат.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p