Skip to main content

Plakardirati značenje

šta znači Plakardirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plakardirati (fr. placarder) saopštiti nešto javnosti putem objava, proglasa islično:; lepiti (ili: zalepiti) objave (ili: proglase); tkaninu lužiti i sna bdeti šarom, mustrom;isto znači i plakatkrati.

Reč Plakardirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. плацардер) саопштити нешто јавности путем објава, прогласа и сл.; лепити (или: залепити) објаве (или: прогласе); тканину лужити и сна бдети шаром, мустром; уп. плакаткрати.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p