Skip to main content

Plakoidi značenje

šta znači Plakoidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Plakoidi (od grčke reči: plax gen. plakos ploča, tablica, površina, ravan, eldos oblik, vid)zool. hrskavičave ribe (kečiga, moruna, jesetra i dr.).

Reč Plakoidi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. плаx ген. плакос плоча, таблица, површина, раван, елдос облик, вид)зоол. хрскавичаве рибе (кечига, моруна, јесетра и др.).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p