Skip to main content

Plan značenje

šta znači Plan

Na latinici: Definicija i značenje reči Plan (latinski planum) l. ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište; 2. nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazi-van>e neke manje oblasti; 3. plan u ekono-mici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje; oblik regulisanja i ostvarivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu (komunizmu).

Reč Plan sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. планум) л. равница, површина, раван простор, равно земљиште; 2. нацрт, цртеж грађевине; картографско прикази-ван>е неке мање области; 3. план у еконо-мици свесно регулисане расподеле укупног производног рада на разне области производње; облик регулисања и остваривања укупне репродукције, који одговара социјализму (комунизму).


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p