Skip to main content

Planeta značenje

šta znači Planeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Planeta (od grčke reči: planaomai lutam, zalutam, planetes koji luta,to jest aster zvezda) 1.astronomija: tamno nebesko telo koje dobiva toplotu i svetlost od Sunca, vidljivo stoga što odbija Sunčevu svetlost, mirnog i retko treperavog sjaja, obrće se oko svoje ose (rotacija) i u isto vreme optiče oko Sunca (revolucija) u pravcu zapad — istok; u Sunčevom sistemu ima ih devet: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton.

Reč Planeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. планаомаи лутам, залутам, планетес који лута, тј. астер звезда) 1. астр. тамно небеско тело које добива топлоту и светлост од Сунца, видљиво стога што одбија Сунчеву светлост, мирног и ретко треперавог сјаја, обрће се око своје осе (ротација) и у исто време оптиче око Сунца (револуција) у правцу запад — исток; у Сунчевом систему има их девет: Меркур, Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p