Skip to main content

Planimetar značenje

šta znači Planimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Planimetar (latinski planum ravnica, ravan, od grčke reči: metron merile, mera) sprava za me-renje ravnih površina.

Reč Planimetar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. планум равница, раван, грч. метрон мериле, мера) справа за ме-рење равних површина.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p