Skip to main content

Planimetrija značenje

šta znači Planimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Planimetrija (latinski planum ravnica, ravan, od grčke reči: metrfa merenje) merenje ravnih površina; koš. nauka o prostornim veličina-ma koje leže u ravni; ravna geometrija.

Reč Planimetrija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. планум равница, раван, грч. метрфа мерење) мерење равних површина; кош. наука о просторним величина-ма које леже у равни; равна геометрија.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p