Skip to main content

Planirati značenje

šta znači Planirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Planirati (latinski planum ravnica, ravan, pla-page poravniti, poravnjivati,od francuske reči: planer) 1. ravnati, poravnjivati, glačati; 2. smi-šljati, snova ti, namerava ti; 3. praviti nacrt (plan) privrednog razvoja; 4.avijacija: prekinuti rad motora i elise, pa se avionom postepeno, lagano, približava™ Zemlji; spuštati se jedrilicom (planerom) lagano.

Reč Planirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. планум равница, раван, пла-паге поравнити, поравњивати, фр. планер) 1. равнати, поравњивати, глачати; 2. сми-шљати, снова ти, намерава ти; 3. правити нацрт (план) привредног развоја; 4. авиј. прекинути рад мотора и елисе, па се авионом постепено, лагано, приближава™ Земљи; спуштати се једрилицом (планером) лагано.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p